Sıhhi Tesisat Projesi

Seymenler Mühendislik olarak, Bursa, İstanbul ve diğer tüm illerdeki bina ve fabrikaların standartlara uygun sıhhi tesisat projesi çizimleri yapılmaktadır. Sıhhi tesisat projesini hazırlarken mühendislik çözümlerimiz ve metodolojimiz aşağıdaki gibi olmaktadır.

Sıhhi tesisat olarak isimlendirilen mekanik proje çizimi, bina ve endüstriyel tesislerde halk sağlığını korumak amacıyla ihtiyaç duyulan temiz suyun kirlenmeden gerekli yerlere iletilmesini aynı şekilde kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılması için tesisatlardır. Bu borulama işlemleri için yapılan hesaplara ve teknik çizimlere topluca sıhhi tesisat projesi denmektedir.

Sıhhi tesisat projesinde soğuk su, sıcak su, atık su ve yağmur suyu hatları mimari projede tasarım kriterlerine göre çizilir. Sıhhi tesisat projesinin çizilmesi için kritik basınç kaybı hesaplaması yapılır ve bu hesaplama sonrası projenin detayları belirlenir.

Eski binalarda ne yazık ki bir çeşme açıkken ikinci bir çeşme açıldığında basınç kaybı oluştuğuna sık sık şahit olmuşsunuzdur, yada tıkanan giderler gibi birçok can sıkıcı durumu muhakkak yaşamışsınızdır. Bu tür durumların ana sebebi gerekli mühendislik hesaplamalarının doğru yapılmamasından yahut uygulama esnasında projeye uyulmamasından kaynaklanmaktadır.

Bir sıhhi tesisat projesi çizilirken kullanılacak olan temiz su için şebeke basıncı, atık su tahliyesi için kanalizasyon kotları, basınçlandırma için hidrofor, pis su pompaları gibi ek sistemler ve gerekli bilgiler yer almaktadır.

Seymenler Mühendislik olarak, yılların vermiş olduğu tecrübe ve mühendislik bilgimiz ile bina ve endüstriyel tesislerin sıhhi tesisat projelerinin çizimleri konusunda;

  • Su Deposu Tasarımı, Yönetmelik ve Ölçüleri
  • Su Deposunun Ölçülendirilip, Su Deposuna Yerleşimi
  • Pis su Tesisatı Çaplandırma ve Tefrişleri
  • Pis su Tesisatı Tasarımı
  • Yağmur Suyu Tesisatı Tasarımı
  • Temiz Su Tesisatı
  • Sıhhi Tesisat Kolon Şemasının Hazırlanması
  • Motopomp ve Hidrofor Hesabı ile Sıhhi Tesisat Raporunun Hazırlanması

ve birçok konuyu büyük bir titizlikle hazırlamaktayız.

Sıhhi tesisat ve uygulama projeleriniz için Seymenler Mühendislik firmasından teklif almayı unutmayınız.