Sığınak Havalandırması

Sığınaklar genellikle savaş gibi durumlar için sivil nüfusu korumak amacıyla inşa edilen yapılar olmakla birlikte, sığınma süresi boyunca asgari yaşam koşullarını sağlayacak ortam havasının sağlanması en önemli konudur. Sığınağa gönderilecek havadaki radyasyon, biyolojik veya kimyasal toz ve partiküllerin olması durumunda bu kirli havanın uygun filtrelerden geçirilerek minimum yaşam koşullarına getirilmesi gerekir. Radyoaktif serpinti sırasında barınma alanlarının temiz hava ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir.

Sığınak konusunda sadece devasa sığınaklar değil aynı zamanda fabrika, okul ve konut gibi yaşam ve çalışma alanları içerisinde yer alan sığınaklar için de yukarıda bahsettiğimiz ana amaç olan kirli havanın egzost fanlar ile dışarıya verilmesi ve sığınak içerisine taze hava alınması ve yangın durumlarına karşılık duman tahliye falanları ile birlikte yapılan havalandırma sistemleridir.

Bu konuda sığınak havalandırma sistemleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 3194 Sayılı İmar Kanuna’na göre Sığınak yönetmeliği şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.